Haczów - Kamera na Żywo

Obraz nadawany jest tylko podczas występowania groźnych zjawisk !!